English |  עברית

 

 

איכות תנועה

כאשר מציבים כמטרה את איכות התנועה על מרכיביה וגיבוש האמצעים להשגתה, מניחים בסיס לדרך עבודה רבת יתרונות לא רק לבריאות הגוף, משום שטיפול מעמיק בָּאמצעים מקדם את המטרה באופן המיטיב עם הגוף. בדרך עבודה זו טמונים עניין והנאה, גם כאשר מטפלים במגבלות ובנתוני גוף בעייתיים וכאובים. היא מפתחת יכולת ריכוז ומיקוד בכל נושא נבחר, וגם בכמה ערוצים מקבילים בו־זמנית. היא מלמדת כיצד להתייחס לדקויות חשובות המשפיעות באופן מכריע על התנועה, לטוב ולרע, כמו למשל הקצוות השונים שלה: הגזמה וכאב, זהירות ומתינות, ולעומתם חופש ועושר תנועתי. הקצוות עצמם הם אישיים, דינמיים ומשתנים על פני הזמן. אך העיקר מתחולל בשטח האפור שביניהם, ובו נעשה רוב העבודה. 
 
 
 
לתנועה איכותית יש יתרון נוסף: היא מחנכת את האדם לגלות התחשבות בגוף ולנהוג בו כבוד. בשיעורים לומדים איך להתייחס לגוף בלי אלימות, נמנעים מתנועות חזקות ומהירות, מבצעים תנועות זהירות ועדינות ונמנעים מהגזמה שעלולה להביא למתיחת־יתר וכאב. במהלך תנועות כאלה אפשר "להתחרט", לא להחליט מראש על טווח התנועה, ולהפסיק את הביצוע לפי הצורך. במרוצת הזמן הופכת תנועת הגוף מלוטשת יותר ויותר.
מרכיב הקֶשֶב לאיכות הוא מיומנות דקת אבחנה שניתן לפתח עוד ועוד, והוא מהווה יעד להעמקה הולכת וגדלה. על־ידי הקשבה ל"איך" יתפתחו ההבנה, הכושר והמודעות הגופנית, בצמוד להתייחסות ליכולת ולצרכים האישיים.
 
סרטוני איכות תנועה - מופיעים בסדר זה בהמשך הדף:
1. קימה משכיבה לישיבת ברך לכף רגל ובחזרה
2. קימה מישיבת ברך-לכף-רגל לעמידה ובחזרה ב-2 אופנים וב-2 איכויות
3. קימה משכיבה לעמידה דרך ישיבת ברך-לכף-רגל וחזרה לשכיבה על הרצפה
4. קימה משכיבה לעמידה דרך תנועה ספירלית וחזרה לשכיבה על הרצפה באותו האופן
5. קימה דרך לפנים עד לישיבה ברגליים עומדות וחזרה לאחור לשכיבה
 
 
 
בנושא איכות תנועה תמצאו מספר סרטונים המדגימים איכויות תנועה ובתוכם גם דוגמאות הפוכות.
שימו לב בצפייה המונחית ע"י יוספה מיכאלי לכמה אִפיונים של תנועה איכותית:
מתינות; כוונה; הבנה; יכולת שליטה עצבית, שרירית ומפרקית; מידתיות, יעילות, חסכנות, שמירת "רזרבות"; שטף; נינוחות;
הִמנעות ממאמצים מוגזמים וממתח מיותר - אין תנופות, אין נפילות; ניקיון וכִּוונון מדוייק; רגישות ומודעות לגוף כולו, ולא רק לחלק המתנועע.
תנועה המתארגנת מתוך שחשה את כל חלקי הגוף בבת אחת; תכנון ותזמון תנועה ברצף וברגיעה ללא הפתעות.