English |  עברית

 

 

חלק ראשון: התנהלות גופנית על-פי מחשבת הגוף

ניתן להקשיב לפרקים מתוך הספר בקריאתה של אסנת כספי, אשר הקליטה בחודש מאי 2011
את כל 397 עמודי הספר "מחשבת הגוף: השיטה. תנועה, בריאות, טיפול" עבור הספרייה המרכזית לעיוורים.
 
הפנייה זו מתאפשרת באדיבותה הרבה של הספרייה המרכזית לעיוורים, כבדי ראיה ומוגבלים 
 
 
1. מהי התנהלות גופנית 
מהי התנהלות גופנית?  עמ' 13
רווחת הגוף לטווח ארוך עמ' 14
הבדלים בין-אישיים בסגנונות ודגמי תנועה עמ' 15
  
2. המצוי והרצוי  
המצוי והרצוי עמ' 19
על המצוי בשימוש הגוף עמ' 19-28
ההסתגלות האנושית - יתרונות וחסרונות
אילוצי חברה מערבית, טכנולוגית ואורבנית
בעיית המסגרות הגדולות
מודעות בספורט:
הערכת נזקים והחמרת בעיות קיימות; הפעלת גוף מצומצמת; תנועות חדגוניות החוזרות על עצמן; הפרזה גופנית; מוטיבציה והדגשים.
על הרצוי בשימוש בגוף:
התחשבות בחולשות המבנה; מבחר תנועות מגוון ומאוזן; מתינות הדרגתיות והימנעות מקצוות; תנועה מאורגנת נכון, שוטפת ומתואמת; שימוש מושכל במנוחה והרפייה.
בין המצוי לרצוי
 
3. למידה של התנהלות גופנית   עמ' 34