English |  עברית

 

 

תוכן העניינים "מחשבת הגוף - השיטה"

 
פתח דבר                                                       
 
א. התנהלות גופנית על-פי "מחשבת הגוף" 
מהי התנהלות גופנית?                 13 
המצוי והרצוי                                19
למידה של התנהלות גופני            34
 
ב. פיתוח תנועה ויציבה
מודעות ויציבה                              57        
איכות התנועה                              88
תנועה-תנוח                                 103
כוח וגמישות                                113
שחרור והרפיה                            132
המערכת הפְּרוֹפְּריוֹסֶפּטית          136
הנשימה                                      143
גוף, חשיבה, הכרה ורגש             152
 
ג. שיעורים וטיפולים
מורכבות מעגלית                                       165
שיעורי התנועה                                          169
מצבי מנוחה וביקורת                                 187
לאט זה הכי מהר                                      200
תקשורת מילולית                                     210
אחד על אחד: טיפול אישי                         227
עשה ואל תעשה ב"מחשבת הגוף"            274
 
ד. מבט עומק על גוף האדם
הלורדוזות כאזורי תורפה (כולל טיפול בכאבי גב וצוואר)           283 
מרכזיותם של שרירי הבטן                                                        318
קרקעית האגן – המחסום התחתון                                             358
בית החזה כצומת  (כולל טיפול במנותחי לב)                            367
 
אחרית דבר                    390
 
ספרי המחברת              392
מילון מונחים                  393 

 

הספר "מחשבת הגוף - השיטה"

מחשבת הגוף: השיטה
תנועה, בריאות, טיפול
 מאת יוספה מיכאלי
 
ספר זה הוא כעין תעודת זהות של השיטה: ניסיון להסביר בהרחבה, לנמק ולהדגים את הצד התיאורטי שלה, ולפרוש את דרכי יישומה המעשי.תיאור התופעות הגופניות נע מו הייחודי והפרטי אל תופעות כלליות. מן האישי להבנת המשותף, וגם בכיוון ההפוך – מן ההכללה אל המקרה הפרטי. כל פרק מאיר את הגישה מהיבט שונה, אך בכולם מודגש ייחודה העיקרי: התבוננות בעובדות אנטומיות מוצקות וכלליות, ומתוכן הבנת השלכותיהן המעשיות על ההתנהלות הגופנית, מנקודת מוצא בריאותית. הספר עוסק גם בזיקותיה של השיטה לנושאים שאינם משויכים בדרך-כלל לתחום התנועה: פיזיותרפיה, התפתחות אישית,למידה,חשיבה והתנהגות.
 
סדר הפרקים מזמין קריאה ליניארית, המתפתחת על פי ההיגיון המבני שלהם ומאפשרת ליהנות מתמיכתו של כל פרק בבאים אחריו. ועם זאת כל פרק עומד בפני עצמו ומאזכר את האחרים לפי הצורך. כך שאפשר גם לקרוא את הספר בכל סדר שהוא ולדפדף בין הפרקים באופן חופשי.
 
הספר מכוון לשתי קבוצות עיקריות של קוראים:האחת כוללת את כל המתעניין בגופו ובבריאותו ורוצה להעמיק בגוף מתוך סקרנות אישית ואינטלקטואלית, והאחרת כוללת אנשי מקצוע מכל תחומי הטיפול בגוף. נושאי הפרקים ורמת ההעמקה מותאמים לשתי הקבוצות כאחת, והכוונה היא שכל קורא ימצא בספר את מבוקשו על פי רמת העניין והעומק המתאימה לו.

מן העיתונות על הספר

 להקשיב לפרקים מתוך הספר

The book in English at Kindle Amazon

Josepha Michaeli's Author Page 

 

מחיר: 107 ₪

הוסף לסל