English |  עברית

 

 

נביעה - מחול בחמישה פרקים

המחול מבוסס על שפת התנועה של שיטת "מחשבת הגוף" אשר פותחה ע"י יוספה מיכאלי
פרי יצירתן של מורות ומטפלות בנות "מחשבת הגוף":
 
דגנית לויתן אשר על שפת התנועה
חינא קפלן אשר על הכוריאוגרפיה
 
 
בשותפות יצירתית עם המבצעות:
דגנית לויתן     שחר לין     פנינה סער     מאיה כהן     ענגי קפלן
 
"התנועה מאירה את האופי הפיסולי המיוחד, הנובע מתחושת גוף נכונה.
הפיסול המתהווה, חומק ומשתנה, מגוון בצירופים, מדייק בפרטים, מאזן בהעברות משקל, מתמצא בחלל. 
נע בנועם ורוך בין שחרור והתמסרות לבין איסוף ושליטה. 
התנועה, המבוססת על הבנת יחסי הגומלין בין האיברים, מובילה ל"תגובת שרשרת" בזרימה אינסופית. 
הקצב האיטי, האופייני לשיטה, מוביל לחוויה עמוקה ומיוחדת. 
הבנת הגוף ואופן השימוש בו, הם מקור הנביעה".
כתבה - דגנית לויתן
  

 

 

נביעה - המחול המלא ברצף
 
 נביעה 1
נביעה 2
נביעה 3
נביעה 4
נביעה 5