English |  עברית

 

 

תוכן העניינים "על אסימטריה וסימטריה"

פרקי הספר: 
 
סקוליוזה בראי 'מחשבת הגוף'   1-44
 
הקדמה.................................................................. 1
סימטריה................................................................ 6
צא ולמד................................................................. 12
מהו מקור הסקוליוזה.............................................. 19
לאט, לאט.............................................................. 26
מהר, מהר.............................................................. 32
של מי הסקוליוזה הזאת......................................... 37
סיכום.................................................................... 42
 
תיאור מקרים   45-92
 
הלכה למעשה   93-210
הקדמה............................................................................................. 93
 
שישה שיעורים מפורטים ומנותחים מנקודת מבט של טיפול בסקוליוזה:
(1)    כפיפה גבית של כפות הידיים והרגליים..................................... 97
(2)    הסטת הידיים מהצדדים לְפנים כשיד אחת קבועה במרחב.......... 123
(3)    סביבון...................................................................................... 145
(4)    כפות הידיים על הברכיים.......................................................... 159
(5)    רצף תוך הדגשת יעילות............................................................ 177
(6)    שיעור שאי-אפשר לעשות לאחר ניתוח סקו................................ 193
 
אחרית דבר   211

הספר "על סימטריה ואסימטריה"

 

על סימטריה ואסימטריה
עקמת נעורים – scoliosis
 
סקוליוזה אידיופטית היא פתולוגיה המתפתחת בגיל הנעורים ומתבטאת בשיבוש הסימטריה בגוף. על פי רוב אינה מלווה בכאבים בגיל הנעורים, אך בעתיד יש חשש להחמרה במידת השיבוש שבסימטריה, להיווצרות דפורמציות ולכאבים מתמידים. הטיפול שמציעה שיטת "מחשבת הגוף" כדי להתמודד עם הבעיה הוא ייחודי ומקיף, משלב הבנה וידע.
 
ספר זה והטיפול המוצע בו עוסקים בסימטריה, שהיא נקודת המתח להתמודדות עם הבעיה. הסקוליוזה היא יציאה מקו הסימטריה של עמוד השדרה ושל הגוף כולו. תיקון המצב אפשרי רק עם חידוש מחושת הסימטריה והקניית הכלים להשבתה לגוף הלכה למעשה.
 
כל מקרה של סקוליוזה מהווה חידה חדשה עבור המטפל, שלפתרונה הוא חייב למצוא, במאבק עיקש ומתמיד, דרכים נאותות, כשהמטרה הראשונית בטיפול היא להגביר את מודעותו של המטופל לבעייתו, ובהמשך – להקנות לו דרכים וכלים להתמודדות איתה.כך הופך המטופל לשותף פעיל המשתמש במוחו ובגופו במאבק לשיפור מצבו ולמניעת הידרדרות עתידית.
 
הטיפול בשיטת "מחשבת הגוף" הוא אוהד, נעים ותומך. משולבים בו אלמנטים פסיביים ואקטיביים, של מגע ותרגילים המזינים זה את זה. הוא מתבסס על הבנה עמוקה של הגוף ומתאים לאלה המוכנים ורוצים להתמיד ולהשקיע מחשבה ופעילות כדי לעבוד על עצמם וללמוד כיצד לקחת אחריות על גופם ובריאותם, כדרך חיים.
 
מתוך כתבה במעריב: אפשר להתיישר

מחיר: 98 ₪

הוסף לסל