English |  עברית

 

 

שינוי מצבים - כיצד עוברים?

 
קיימות דרכים רבות לבצע קימה מהרצפה וירידה אליה, ורצוי שלכל אחד תהיינה אופציות של יותר מדרך אחת לבצע את זה, וזאת לשם גיוון, שעשוע, או בעת מצבים שאי אפשר לבצע זאת בדרך האחת שמורגלים בה - כמו בזמן כאב באיזה איבר או חלק בגוף, כשטווח התנועה שלו מוגבל ואז השענת משקל רב עליו מוגבלת גם היא זמנית; או שרוצים לעשות הפעולה, אך צריכים לשאת משהו ביד אחת או בשתיהן.
 
לפניכם הסרטונים:
1) ירידה לישיבה לרצפה וחזרה לעמידה
2) קימה משכיבה לעמידה דרך ישיבת ברך-לכף-רגל וחזרה לשכיבה
3) קימה משכיבה לעמידה דרך תנועה ספירלית וחזרה לשכיבה על הרצפה
4) קימה דרך לפנים עד לישיבה ברגליים עומדות וחזרה לשכיבה

גו זקוף גו קמור - במגוון מצבי גוף

 
 בכל מצב המופיע בסרטון, הגו נמצא בעמדה שוֹנה ביחס לכוח הכבידה, דבר המשפיע על הצורך להשקיע מאמץ שונה.
אם עומדים, יושבים, שוכבים - למרות שמקבלים את אותה הוראת תנועה, בפועל אילו הם תרגילים שונים.
מאמץ שרירי הבטן ויכולת שחרור שרירי הגב בין כפיפה ויישור משתנה. 
לפניכם הסרטון: