English |  עברית

 

 

השתלמות למורים ותיקים

השתלמות למורים ותיקים נערכת בכל יום שלישי האחרון של כל חודש.

הכשרת מורים

"מחשבת הגוף" היא שפת תנועה ייחודית. הכשרת מורים ל"מחשבת הגוף" נעשית בקורס מרוכז לאורך שנת לימודים אחת, ומתקיימים ביום אחד בשבוע.

קורס זה הוא ראשיתו של תהליך ארוך, הטומן בחובו אפשרות לצמיחה והתפתחות אישית לאורך החיים. במהלך התהליך, אתה מוזמן להתקרב ולהכיר היכרות-עומק את גופך-עצמך, להקשיב לו, ללמוד וללמד אותו, לדייק ולטפל בו באופן מיטיב ומהנה, להתענג על שפע האפשרויות ועל יפי התנועה. להעמיק ולהשתפר בהתמדה.

עם התקדמות הלימוד, גם על גופך-עצמך, אתה רוכש כלים לכוון תלמידים לצמיחה והתפתחות גופנית-תנועתית. לימוד השיטה, מאפשר ליהנות מדו-שיח מתמיד, בין היותך תלמיד, להיותך מורה ובהמשך גם מטפל. ככל שתיטיב לדייק בעצמך תוכל לכוון את תלמידיך לדיוק בעצמם - ולהיפך, מתוך תובנה חדשה שגילית על תלמידיך - תשוב לבדוק ולקדם את עצמך.

המקצוע נלמד תוך אינטגרציה בין:

  • ידע תיאורטי נרחב
  • הבנת גוף מעמיקה ומפענחת
  • פיתוח מערכת התחושה על כל היבטיה, בד בבד עם פיתוח מערכת התנועה.

הידע התאורטי מבוסס על אנטומיה, ביומכניקה ופיזיולוגיה של גוף האדם. הבנת הגוף, היא היכולת לפענח, על סמך הידע הנלמד, את דפוסי התנועה השגויים, המזיקים, הפוגעים באיכות החיים ולהקנות במקומם כלים לדפוסי תנועה מיטיבים

פיתוח מערכת התחושה, בד בבד עם פיתוח מערכת התנועה, מקנה יכולת להפוך את הרצוי למצוי - ליישם בפועל תנועה מיטיבה, מדייקת, רכה, קולחת, נעימה, תוך שיתוף פעולה אופטימלי בין אברי הגוף.

השיעורים הם מעין מעבדה - ככל שמתקדמים בלימוד, גדלים בהדרגה ההבנה והיכולת הגופנית ובהמשך מתחיל תהליך היישום, המאפשר להפוך שפת תנועה ייחודית זו לאורח חיים.

קורס מורים חדש 2016-17

רכישת מקצוע מרתק ודינמי המרחיב דעתו של אדם:  
 
קורס מורים להוראת שיטת "מחשבת הגוף" 
נובמבר 2016 - אוגוסט 2017
 
הלימודים כוללים:
הקניית ידע תיאורטי על גוף האדם, תפקודו ויכולתו להשתפר ולהירפא
פיתוח יכולת לזהות דגמי תנועה ויציבה מזיקים והקניית דגמי תנועה מיטיבים
רכישת כלי הוראה בשיטת "מחשבת הגוף" הלכה למעשה
 
השיעורים ניתנים ע"י
מייסדת השיטה  -  יוספה מיכאלי
ופלד מיכאלי
 
הלימודים יתקיימו בימי ג' בשעות 12:00 - 18:30
בין התאריכים:  1 בנובמבר 2016- 31 באוגוסט 2017
ב"מרכז מחשבת הגוף"- רחוב דוד ילין 15 ת"א
 
שפת התנועה של שיטת "מחשבת הגוף" הינה ייחודית וייעודית.
השיטה רואה בגוף שלמות אחת המורכבת מחלקים רבים. זהו מקור כוחו של הגוף כמו גם מקור חולשתו.
שיבוש או נזק בחלק מסוים של הגוף יצרו בתגובת שרשרת נזקים במקומות אחרים.
 
הכשרתך כמורה לשיטת "מחשבת הגוף" מעניקה לך הזדמנות להיכרות עומק, קודם כל, את גופך שלך:
להקשיב לו, ללמוד וללמד אותו, לדייק ולטפל בו באופן מיטבי ואחר כך - להקנות את השיטה להתנהלות גופנית נכונה לתלמידים.
הכלים נרכשים תוך הנאה והתענגות על יופי התנועה ושלל אפשרויותיה ומהווים בסיס להכשרה טיפולית בהמשך.
 
אם התעמלות תנועתית מעניינת אותך
הוראה מושכת אותך
 והבריאות חשובה לך - מקומך איתנו! 
 
הרשמה אצל יוספה מיכאלי 03-6045546