English |  עברית

 

 

תוכן העניינים "תשעה שיעורים"

 תוכן העניינים:
 מבואות      
       מס' עמוד :     1           פתח דבר
                           3           הנחות המוצא לשיטה
                           7           מבנה השיעור
                          11          מצבי ביקורת ומנוחה
                          17          אופן השימוש בספר
                          19          מילון מונחים
 
 
רשימת השיעורים:
 
שיעור 1          25          רוטציות בעמוד השידרה ('סחיטה')
שיעור 2          39          רוטציות בזרועות
שיעור 3          55          בית החזה כמקשר בין האגן לראש
שיעור 4          71          הנשימה
שיעור 5          89          הקשר בין יישור מיפרקי הירכיים לבין שיטוח
                                  המותנית
שיעור 6         103        הקיר כמכשיר עזר
שיעור 7          119        צוואר וגו
שיעור 8         137        הפעלה כוללת של הגוף תוך דגש על
                                עבודת הרגליים
שיעור 9         155        רוטציות בגו ובמיפרקי הירכיים
 
                    169       סוף דבר
                    171       רשימת ספרי עזר מומלצים

"תשעה שיעורים מבוארים"

 

תשעה שיעורים מבוארים - תנועה וטיפול בתפיסה שונה
 
ספר זה אינו עוסק בטיפולים הפרטניים בשיטת מחשבת הגוף, אלא מתמקד בעבודה התנועתית-טיפולית לקבוצות מתעמלים, כשמטרתו להפגיש את הקורא עם צידה המעשי של השיטה. בראשיתו מובאים עיקריה התיאורטיים בתמצות, ולאחריהם סידרת שיעורי תנועה.א לה מוגשים לא רק כאוסף תרגילים עם הוראות ביצוע, אלא מלווים בניתוח מוסבר ומנומק של כל שלב במהלכם, תוך הצגת חלק מכללי ההתנהגות הנהוגים בדרך העבודה בשיטה.
 
השיעורים מיועדים לאנשים הרוצים ללמוד להכיר את גופם ולפתח תחושות נכונות ביחס אליו, לשפר את יכולת תנועתם ואיכותה ולrכוש תובנה באשר לאופן תחזוקו השוטף של הגוף באמצעות טיפול מונע נכון, יעיל ומהנה.
 
הספר מצביע על התיאוריה הנמצאת ביסוד אסכולת מחשבת הגוף ובתשתית מבנה השיעורים והטיפול. מבנה והדרגתיות התפתחות השיעורים נובעים מהשקפת עולם מקצועית שהובילה להסקת מסקנות מעשיות.
 
כל אחד מתשעת השיעורים אורך שעה וחצי ומפורט דרך: שם הנושא; נושאי משנה; הארות; פירוט תרגילי השיעור; ניתוחו; קשיים גופניים העלולים להקשות על ביצוע התנועות; מה ניתן ללמוד מהשיעור.

לקריאה מדגמית מהספר

מחיר: 98 ₪

הוסף לסל