English |  עברית

 

טופס הזמנה

נא מלאו את הפרטים המסומנים בכוכבית
שלחו שיק לפקודת: יוספה מיכאלי
לכתובת:  רח' דוד ילין  15/1 ת"א
מיקוד: 62964
הספר ישלח לכתובת שתציינו מטה
חובה להזין שם פרטי
חובה להזין שם משפחה
חובה להזין כתובת דוא"ל